Balgoij

Bij Balgoij brak in 1926 de dijk door en liep het hele Land van Maas en Waal onder.

Koningin Wilhelmina

Twee dagen later kwam koningin Wilhelmina in hoogst eigen persoon naar het rampgebied. Vanaf een roeiboot gaf ze opdracht om de koeien en paarden onder te brengen in de kerk van Balgoij.

Ingenieur Lely

Om dit soort overstromingen tegen te gaan, maakte ingenieur Lely een plan om de Maas te kanaliseren. Dat had hij niet van een vreemde, want Lely was de zoon Cornelis Lely, geestelijk vader van de Afsluitdijk en de drooglegging van de Zuiderzee. De kanalisering van de Maas bestond onder andere uit de aanleg van de sluis bij Grave en het rechttrekken van grote meanderbochten. Het werd uitgevoerd als werkverschaffingsproject in de jaren dertig. Het gehucht Keent is daardoor plotseling ten zuiden van de Maas komen te liggen, terwijl het vroeger op de noordoever lag. Bovendien werd het Gelderse Keent ineens Brabants.

Maasbocht van Keent weer uitgegraven

In 1993 en 1995 stond het water van de Maas tot bovenaan de dijk. Sindsdien is de dreiging van overstromingen weer actueel. Rijkswaterstaat neemt daarom opnieuw de Maas onder handen. Over een traject van 222 kilometer worden tot 2015 allerhande maatregelen genomen. Zo wordt de dicht gegooide Maasbocht van Keent weer uitgegraven en wordt 70% van alle oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers. Die maatregelen zorgen voor een daling van het waterpeil met 8 cm. Tegelijk krijgt de natuur een grote impuls. Vijfhonderd meter stroomafwaarts, in de volgende afgesneden Maasbocht – nu een jachthaven – zijn in 2008 al bevers gesignaleerd.

Oude heerlijkheid

Balgoij is overigens een oude heerlijkheid, een voormalig bezit van de graven (later hertogen) van Kleef. De graven wilden hun invloed in het Land van Maas en Waal uitbreiden en bouwden rond 1360 een machtig kasteel. In 1672 werd het door de Fransen verwoest. Er is nu niets meer van te zien helaas.