In 1701 is het kasteel in eigendom gekomen van de vorst van Bentheim en in het najaar van 1794 is het door Franse bezetters in brand gestoken. Wat er van de ronde burcht overbleef was een ruïne, maar deze is na ruim 200 jaar nog steeds zeer indrukwekkend. In de cirkelvormige schildmuur zijn drie verdedigingstorens en een poortgebouw opgenomen. Het zijn de overblijfselen van een 15de-eeuwse ringburcht die rond 1600 in traditionele vorm werd herbouwd. Van de bebouwing op het middenterrein zijn slechts fundamenten en kelders onder het maaiveld bewaard overgebleven.