Kasteeltuin wordt vernieuwd

1 januari 2018 -
Kasteeltuin wordt vernieuwd

Het kasteelterrein verandert deze weken van parkeerplaats tot kasteeltuin. Het oorspronkelijke ontwerp van 2015 is in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden iets aangepast. De werkzaamheden zijn al in volle gang.

In 2015 stelde de gemeenteraad het ontwerp voor de kasteeltuin vast. Dit was ontwikkeld door een projectgroep van omwonenden en belanghebbenden. Het terrein is daarna gebruikt als tijdelijke parkeerplaats tijdens de verbouw van de stationsomgeving. Met de opening van de nieuwe parkeergarage bij het station is deze parkeerruimte niet meer nodig. De gemeente startte begin januari met de werkzaamheden voor de kasteeltuin. De verwachting is dat deze eind februari gereed zijn.

Op initiatief van de projectgroep is het ontwerp van de kasteeltuin iets aangepast. De geplande projectie van het kasteel vervalt. Hiervoor komt een passend alternatief in de vorm van een kunstwerk. Ook laten we de herinrichting van het voorterrein aan de Kasteellaan uit dit plan. De projectgroep ziet deze inrichting graag als onderdeel van het participatietraject tussen kasteel en Wijchens Meer. Verder blijft het oorspronkelijke plan hetzelfde. Zo komt er een nieuwe paden structuur, renoveren we bruggetjes, komt er nieuwe beplanting en een fotolocatie bij de kasteelgracht.

×