Niftrik

De naam Niftrik, vroeger Nijfterik, betekent ‘nieuwe oversteek’, wat duidt op een doorwaadbare plaats in de rivier.

Strategische plaats

Omdat de Maas sinds mensenheugenis ook een grensrivier is, is zo’n oversteekplaats uiterst strategisch. Dat bleek in de 14e eeuw, toen de Gelderse hertog Willem van Gulik aanspraak maakte op Brabantse bezittingen en daarom zonder pardon de vestingstad Grave had bezet. De energieke, eigenzinnige hertog had meteen ook maar de machtige Franse koning de oorlog verklaard. Brabant probeerde Grave terug te veroveren via een belegering, maar dat liep uit op een mislukking. Daarom probeerde de Brabanders de stad via een achterdeur te veroveren. In 1388 stak een leger van 10.000 man bij Niftrik de Maas over. Willem van Gulik was echter op de hoogte gebracht van het plan. In alle haast bracht hij 300 ruiters bij elkaar en reed in volle galop vanuit Nijmegen naar de plaats des onheils. Onder het voortdurend roepen van de strijdkreet ‘Gelre! Gelre!’ stortte de Geldersen zich zonder vrees in het strijdgewoel. Voor de Brabanders was de verschijning van de hertog met zijn ruiterij totaal onverwacht. Er brak paniek uit, velen sloegen op de vlucht en duizenden Brabanders verdronken in de Maas onder het gewicht van hun bepantsering.

Actie door de Franse Koning

Aangezien Brabant destijds een bondgenoot was van Frankrijk, was het nu de beurt aan de Franse koning om in actie te komen. Hij stuurde een prestigieuze legermacht van honderdduizend man naar Gelre. De Vlaamse steden weigerden de soldaten echter doorgang, zodat het leger zich dwars door de Ardennen moest ploeteren. 2500 man waren voortdurend bezig om door het dichte woud een pad te hakken. Geteisterd door slecht herfstweer kwam het leger gedemoraliseerd aan bij de grens van Gelre, waar ze hun kamp opsloegen. Tot een gevecht kwam het echter niet, want hertog Willem bood de Franse koning zijn excuses aan en beloofde Grave terug te geven aan de Brabanders. Daarmee was de hele kwestie simpel opgelost en droop het Franse leger weer af.

Ter nagedachtenis aan zijn overwinning bij de Maas liet hertog Willem bij Niftrik een kapel bouwen. Waar die kapel heeft gestaan, weet niemand meer. Maar de plek van de veldslag wordt nog altijd levend gehouden door de naam van boerderij De Strijdtkamp, tussen de verkeersbrug en de spoorbrug.