Organisatie CMW

Op 28 maart 2012 is de stichting Centrum Management Wijchen (CMW) opgericht. Het centrummanagement is een samenwerkingsverband van diverse partijen in het centrumgebied van Wijchen, met als doel het economisch functioneren van het centrum te versterken.
Het Centrum Management Wijchen bestaat uit een bestuur, een centrummanager, straatvertegenwoordigers en zes werkgroepen.

Bestuur

In het bestuur zijn vertegenwoordigd de volgende belangenbehartigers: OVWC (winkeliersvereniging), Vereniging van Winkelpandeigenaren, Horeca Nederland afdeling Wijchen, MKB Wijchen, de Gemeente Wijchen, dienstverlenende bedrijven en bewoners van het centrum.

 • Pieter van Goor (voorzitter, namens dienstverleners)
 • Michel van Thiel (secretaris, namens pandeigenaren – VPWC)
 • Rolf Schouten (penningmeester, namens OVWC)
 • Ivette Wolf-Moonen (bestuurslid, namens OVWC)
 • Martijn Koot (bestuurslid, namens horeca)
 • Michiel Heijmans (bestuurslid, namens dienstverleners)
 • Sandra Langens (adviseur namens de gemeente Wijchen)
 • Frits Moonen (namens de centrumbewoners)
 • Piet Philipsen (adviseur inzake financiën)
 • Mariëlle Stolk (‘standing invitation’, namens MKB Wijchen)

Centrummanager

 

Straatvertegenwoordigers

 • Voorzitter: Ivette Wolf-Moonen (Prikkers)
 • Spoorstraat: Patrick Dieks (Sport met Snelders) en Edward Hoop (Hoop Keukengemak)
 • Touwslagersbaan: Petra & Phillip van de Leur (Sfeerderij De Gouden Engel)
 • Marktpromenade: Carolien Kruidhof (Prikkers) en Anke Driessen (Intertoys)
 • Burchtstraat: Terry van Schouwen (Main-Damesmode) en Jody Joosten (Eyewish)
 • Markt: Irma Jansen – Janssen (G&W GezondheidsWinkel De Kroon) en Nino Willems (Zaal4)
 • Kasteellaan: Geert Sanders jr. (Sterrebosch)

 

Vrijwilligers

Bewoners, raadsleden, VVV en diverse Wijchense verenigingen zijn betrokken binnen de werkgroepen. Mocht jij als vrijwilliger je in willen zetten voor het centrum van Wijchen, schroom dan niet om contact op te nemen via e-mailadres info@wijchenis.nl.

Raad van advies

Het bestuur van de stichting kan besluiten tot het instellen van een Raad van Advies. Indien en voor zolang geen Raad van Advies is ingesteld, wordt als Raad van Advies aangemerkt, de groep van personen die aanwezig is op door het bestuur voor dat doel georganiseerde bijeenkomsten zoals congressen, inspraakavonden etc.

Werkgroepen

 • Evenementen (voorzitter Rianne Stegeman)
 • Marketing & Communicatie (voorzitter Rosanne Pak)
 • Kwaliteit (voorzitter Frits Moonen)
 • Veiligheid (voorzitter Erik Reijnen)
 • Branchering & Bezetting (voorzitter Michel van Thiel)
 • Ruimtelijke ordening, Bereikbaarheid & Parkeren (voorzitter Paul Kokke)

 

Stichting Wijchen=

Enkele grote activiteiten, waaronder het ‘Kerst Sprookjesfestijn’ worden georganiseerd door de ‘Stichting Wijchen=’. Deze stichting staat los van CMW en is Wijchen gemeente breed georiënteerd. CMW levert wel financiële bijdragen en vrijwilligers voor deze activiteiten.

 

×