Centrum Management Wijchen

Centrum Management Wijchen is een samenwerkingsverband van diverse partijen, met als doel het economisch functioneren van het centrum te versterken.

Op 28 maart 2012 is de stichting Centrum Management Wijchen (CMW) opgericht. Op 3 juli 2012 is de ‘Notitie Centrum Management Wijchen‘ vastgesteld. Daarin zijn de visie, het centrummanagement, haar taakstellingen en de invoering van reclamebelasting met daaraan gekoppeld de gebiedsafbakening en draagvlakmeting nader uitgewerkt. Op 1 januari 2013 is de reclamebelasting ingevoerd.

Het Centrum Management Wijchen bestaat uit een bestuur, een centrummanager, straatvertegenwoordigers en zes werkgroepen.

Bestuur

In het bestuur zijn vertegenwoordigd de volgende belangenbehartigers: Ondernemersvereniging Wijchen Centrum (OVWC, zie onderaan), Vereniging van (winkel)Pandeigenaren Wijchen Centrum (VPWC), Horeca Nederland afdeling Wijchen (KHN Wijchen), MKB Wijchen, de Gemeente Wijchen, dienstverlenende bedrijven en bewoners van het centrum.

 • Michel Lieffering (onafhankelijk voorzitter)
 • Michel van Thiel (secretaris, namens pandeigenaren – VPWC)
 • Rolf Schouten (penningmeester, namens OVWC)
 • Ivette Wolf-Moonen (bestuurslid, namens OVWC)
 • Martijn Koot (bestuurslid, namens horeca)
 • Pieter van Goor (bestuurslid, namens dienstverleners)
 • Sandra Langens (adviseur namens de gemeente Wijchen)
 • Frits Moonen (namens de centrumbewoners)
 • Piet Philipsen (adviseur inzake financiën)

Centrummanager

Straatvertegenwoordigers

 • Voorzitter: Ivette Wolf-Moonen (Prikkers)
 • Spoorstraat: Patrick Dieks (Sport met Snelders) en Edward Hoop (Hoop Keukengemak)
 • Touwslagersbaan: Petra & Phillip van de Leur (Sfeerderij De Gouden Engel)
 • Marktpromenade: Carolien Kruidhof (Prikkers) en Anke Driessen (Intertoys)
 • Burchtstraat: Terry van Schouwen (Main-Damesmode) en Jody Joosten (Eyewish)
 • Markt: Irma Jansen – Janssen (G&W GezondheidsWinkel De Kroon) en Nino Willems (Zaal4)
 • Kasteellaan: Geert Sanders jr. (Sterrebosch)

Werkgroepen

 • Evenementen (voorzitter Ilse Schuurs)
 • Marketing & Communicatie (voorzitter Rosanne Pak)
 • Kwaliteit (voorzitter Frits Moonen)
 • Veiligheid (voorzitter <<Vacature>>)
 • Branchering & Bezetting (voorzitter Michel van Thiel)
 • Ruimtelijke ordening, Bereikbaarheid & Parkeren (voorzitter Paul Kokke)

Vrijwilligers

Bewoners, raadsleden, VVV en diverse Wijchense verenigingen zijn betrokken binnen de werkgroepen. Mocht jij als vrijwilliger je in willen zetten voor het centrum van Wijchen, schroom dan niet om contact op te nemen via e-mailadres info@wijchenis.nl.

Raad van advies

Het bestuur van de stichting kan besluiten tot het instellen van een Raad van Advies. Indien en voor zolang geen Raad van Advies is ingesteld, wordt als Raad van Advies aangemerkt, de groep van personen die aanwezig is op door het bestuur voor dat doel georganiseerde bijeenkomsten zoals congressen, inspraakavonden etc.

Ondernemers Vereniging Wijchen Centrum (OVWC)

Binnen het centrummanagement spelen de ondernemers een belangrijke rol, naast de pandeigenaren en de gemeente. De ondernemers zijn vertegenwoordigd in OVWC (Ondernemers Vereniging Wijchen Centrum).

De activiteiten van OVWC zijn bij de oprichting van het CMW geïntegreerd in het centrummanagement. Overgebleven is de belangenbehartiging van de ondernemers in het centrum en het leveren van leden voor de werkgroepen van het centrummanagement.

Sinds de invoering van de reclamebelasting wordt als contributie geheven een bedrag van €  25,- euro per onderneming, per jaar.

OVWC heeft een bestuur bestaande uit:

 • Voorzitter: Jody Joosten (Eyewish)
 • Secretaris: Patrick Dieks (Sport met Snelders)
 • Penningmeester: Terry van Schouwen (Main-Damesmode)
 • Algemeen bestuurslid: Rolf Schouten (Hema)
 • Algemeen bestuurslid: Geert Sanders jr. (Sterrebosch)
 • Algemeen bestuurslid: Phillip van de Leur (Sfeerderij De Gouden Engel)

OVWC is te bereiken via info@wijchenis.nl

Spoorstraat 49
6602 AW  Wijchen
t.a.v. de heer P. Dieks