3D-objecten van Museum Kasteel Wijchen online in Schatkamers van Gelderland

3D-objecten van Museum Kasteel Wijchen online in Schatkamers van Gelderland

05-07-2021

Bezoek de 3D-collectie op collectiegelderland.nl

Op 24 juni lanceerde Erfgoed Gelderland de online 3D-collectie van het project ‘Schatkamers van Gelderland’. Dit project brengt zeventig historische objecten uit verschillende museumcollecties verspreid over Gelderland virtueel samen op collectiegelderland.nl. Schatkamers vertelt zo op innovatieve wijze de overkoepelende geschiedenis van Gelderland en brengt historische objecten virtueel samen in één verhaal. 34 Gelderse erfgoedorganisaties werkten samen aan dit project. Museum Kasteel Wijchen droeg bij met een neolitische bijl en een Badorf tuitpot.

Een schatkamer van zeventig collectiestukken

Voor Schatkamers van Gelderland zijn zeventig collectiestukken geselecteerd uit meer dan tweehonderd ingezonden historische objecten, verspreid over de erfgoedsector in Gelderland. Het projectteam digitaliseerde deze collectiestukken naar interactieve 3D-replica’s. De kopieën komen virtueel samen op collectiegelderland.nl. De selectie concretiseert en illustreert de geschiedenis van het dagelijks leven, langdurige ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen in de provincie Gelderland.

Museum Kasteel Wijchen doet mee

Museum Kasteel Wijchen droeg bij met een neolitische bijl en den Badorg tuitpot.

De neolitische bijl (3500-2500 v.Chr.) werd gevonden toen, in de jaren ’30 van de vorige eeuw, in Alverna stukken natuur gerooid werden voor gebruik in de mijnbouw. De bijl en andere vondsten bewijzen dat er rond 3000 v.Chr. al boeren woonden in en rondom Wijchen.

De bijzondere Badorf tuitpot stamt uit de Karolingische tijd, ca. 800 n.Chr. De pot werd in 1968 gevonden tijdens ontzandingen op de Pas, in Wijchen. De compleetheid, na enige restauratie, van de pot maakt het object bijzonder. Meestal wordt slechts een aantal scherven teruggevonden. De pot werd gebruikt voor het schenken van vloeistoffen en is versierd met een zogenaamde radstempelversiering. 

Zevenmijlslaarzen door de geschiedenis
De 3D-collectie is verdeeld in zeven tijdperken, van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Voor elke periode zijn tien collectiestukken gekozen die een deel van de periode representeren. Denk aan een schedel van een wolharige neushoorn uit de prehistorie, een grafsteen van een Romeinse soldaat of de resten van de crime scene na een Vikingaanval. Ook dagelijkse objecten zoals kannetjes, speelgoed en sieraden dragen bijzondere verhalen met zich mee die samen de geschiedenis van Gelderland vertellen.

Reis door de tijd in de VR-game

Binnenkort zal ook de Virtual Reality game ‘Schatkamers van Gelderland’ rondreizen en tijdelijk verblijven op verschillende erfgoedlocaties. In deze game reizen twee spelers door het verleden om de historische objecten terug te brengen naar de juiste tijd en plek. Alleen zo kunnen ze de geschiedenis van Gelderland herstellen. Vanaf 5 juli kan het publiek de game voor het eerst spelen in Museum Het Pakhuis in Ermelo. De game zal van eind december 2021 tot en met januari 2022 in Museum Kasteel Wijchen staan.

Virtuele geschiedenisbeleving

Met ‘Schatkamers van Gelderland’ slaat geschiedenisbeleving een andere richting in. Dit project van Erfgoed Gelderland laat het brede publiek de geschiedenis van de provincie beleven op twee bijzondere manieren: een online collectie van 3D-replica’s en een spannende Virtual Reality game. Voor het project werkte Erfgoed Gelderland samen met 34 Gelderse erfgoedinstanties, Het Nieuwe Kader en Provincie Gelderland.