Camping Bij de 3 Linden kan plannen verder gaan uitwerken

camping de 3 linden - ingang - Wijchen=

Camping Bij de 3 Linden kan plannen verder gaan uitwerken

26-02-2024

De eigenaren willen stoppen met het landbouwbedrijf en doorgroeien naar een familiecamping met maximaal 150 plaatsen. De vakantieboerderij, overdekte caravanstalling en opslagruimtes blijven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft principemedewerking verleend aan de uitbreiding van camping Bij de 3 Linden. Dat betekent dat de gemeente het plan globaal heeft getoetst op beleid, regelgeving en ruimtelijke kaders. De eigenaar kan zijn plannen nu verder uitwerken. Hierbij horen onderzoeken en overleg met de omgeving.

Zorgen in de omgeving
De plannen van de camping hebben geleid tot vragen en zorgen in de omgeving. Ook omdat er andere ontwikkelingen spelen op Alverna. Hier hebben het college en de gemeenteraad goed naar geluisterd. Daarom heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de Heumenseweg. En naar de gevolgen van extra bezoekers voor het Vennengebied. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat er geen aanleiding bestaat om de plannen op voorhand af te wijzen. Dat betekent dat het college de verschillende plannen nu kan gaan beoordelen.

Eerste stap
Wethouder Geert Gerrits: “Voordat we het plan definitief beoordelen, hebben we het globaal getoetst. Dat is de eerste stap. Nu kunnen de eigenaren het plan verder uitwerken voor een formele aanvraag. Hier horen ook uitgebreide onderzoeken bij. We hebben daarnaast als voorwaarde aangegeven dat ze ruimte moeten reserveren voor groene inpassing van de camping.”

Overleg met de omgeving
De campingeigenaren zijn al een tijd in gesprek met de omgeving over hun plannen. Op basis hiervan is het plan voor 240 plaatsen teruggebracht naar 150. De eigenaren zijn nog steeds in gesprek met de buurt over de verfijning van de plannen. “Dit is ook één van de voorwaarden die wij stellen”, legt wethouder Gerrits uit. “Het doel van zo’n overleg is om te kijken hoe de plannen verbeterd kunnen worden. Luisteren naar wat de buurt belangrijk vindt, weten waar zorgen en wensen zitten. En kijken waar je kunt meebewegen. Maar ook uitleg geven waar het niet mogelijk is om mee te bewegen.”

Zorgvuldige afwegingen
Bij het nemen van een definitief besluit, kijkt het college ook naar hoe de eigenaren het overleg met de omgeving hebben gevoerd. Gerrits: “Helaas lukt het niet altijd om iedereen tevreden te stellen. Als gemeente kijken we naar het algemeen belang, in dit geval ons streven om de kansen voor toerisme te versterken. Daarbij verliezen we de gevolgen voor de directe omgeving nooit uit het oog. We maken hierin zorgvuldige afwegingen.”

Vervolg
De eigenaren gaan nu de benodigde onderzoeken uitvoeren, en de plannen verder uitwerken in overleg met de omgeving. Daarna kunnen zij een ontwerp omgevingsplan indienen. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt dit en kan besluiten om het plan in procedure te brengen. Dan bestaat er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het college beoordeelt de zienswijzen en kan dan het omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Zijn er verdere vragen? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met gemeente Wijchen.