Gezocht: voorzitter Werkgroep Evenementen!

Modeshow Wijchen - Wijchen=

Gezocht: voorzitter Werkgroep Evenementen!

12-01-2020

Vacature voorzitter Werkgroep Evenementen

Dat Wijchen een verrassend gezellig centrum is waar altijd wat te beleven is, is ook jou vast niet ontgaan. Om dit niveau zo ook in de toekomst te behouden en te vernieuwen om verrassend te blijven zoeken we een spontane, initiatiefrijke organisator die de rol als voorzitter van de werkgroep Evenementen van het Centrum Management Wijchen (CMW) op zich wil nemen.

Het doel is om een toekomstbestendige en passende evenementenkalender voor het centrum van Wijchen op te stellen en samen met andere verenigingen, stichtingen en overige organisatoren hier uitvoering aan (laat) geven.

Het Centrum Management Wijchen (CMW) ondersteunt partijen die activiteiten in het centrum willen organiseren. Zo kunnen wij helpen met de communicatie, de vergunning, geven we tips over het organiseren van een evenement (je hoeft het wiel tenslotte niet elke keer opnieuw uit te vinden) en soms kunnen we financieel een bijdrage doen.

Wat jij ervoor terug krijgt is een podium om je organisatietalent te laten shinen! Dit in het hartje van Wijchen waarmee je een aantrekkelijk netwerk opbouwt. Je kunt je vernieuwende ideeën aan de realiteit en haalbaarheid toetsen en mogelijk tot uitvoer brengen. Je kunt erachter komen hoe je daadwerkelijk doelgroepen verleidt om in beweging te komen. Kortom, je talent kun je laten zien zo dichtbij huis! Tot slot ontvang je hiervoor een ruime vrijwilligersvergoeding

Doel van de rol ‘Voorzitter Werkgroep Evenementen’

Voor deze vacature is het doel het coördineren en plannen, stimuleren en afstemmen, ondersteunen en adviseren, faciliteren en (beperkt zelf) organiseren van evenementen om het centrum van Wijchen levendig en aantrekkelijk te maken en houden voor bezoekers en bewoners, zodanig dat dit bijdraagt aan het economisch functioneren van het centrum.

Taken

  • Zorgdragen voor invulling, afstemming en verspreiding van de jaarlijkse ‘verrassende’ evenementenkalender, in samenwerking met onze communicatieadviseur.
  • Rekening houdend met andere evenementen in de omgeving van Wijchen, en waar mogelijk samenwerkende versterking opzoeken.
  • Stimuleren, adviseren, ondersteunen, signaleren van knelpunten en waar mogelijk faciliteren van organisatoren van evenementen.
  • Verantwoordelijk voor budgettering van Centrum Management Wijchen (CMW)-evenementen, adviseur voor de financiële dekking van overige evenementen.
  • Het zelf organiseren van een beperkt aantal evenementen wanneer dit nodig is voor een evenwichtige invulling van de evenementenkalender.
  • Bewaken dat initiatieven en activiteiten binnen het gemeentelijk beleid passen.
  • Gevraagd of ongevraagd advies formuleren inzake evenementen en vergunningenbeleid, in samenwerking met de centrummanager.

Competenties

Je voelt als een vis in het water als je in een omgeving met diverse belangen, waar het evenement een gezamenlijke verbinding creëert, kan functioneren met vernieuwende, verrassende en haalbare oplossingen.

Met jouw oog voor detail zie je de kwaliteit en potentie van een evenement, heb je door hoe dit bezoekers naar het centrum trekt en hoe deze te activeren zijn.

Je schakelt even makkelijk met ondernemers (winkeliers, horeca, dienstverlening) en gemeente medewerkers als met vrijwilligers, bewoners en andere organisatoren.

Daarbij krijg je een kick als je samen het beoogde resultaat hebt kunnen neerzetten.

Werkwijze Centrum Management Wijchen (CMW)

De werkgroep komt ongeveer eenmaal per maand bij elkaar voor het afstemmen van lopende zaken en het maken van nieuwe afspraken. Van elke bijeenkomst wordt een afspraken- c.q. werklijst gemaakt. Indien de actualiteit dit vraagt kan een extra bijeenkomst worden belegd.

Als voorzitter coördineer je de werkzaamheden van de werkgroep neemt deel aan het “voorzittersoverleg van de werkgroepen CMW” ter afstemming van werkzaamheden, lopende zaken, visies en uitgangspunten met alle andere CMW werkgroepen.

Daarnaast heb je als voorzitter regelmatig overleg met de centrummanager die eindverantwoording verschuldigd is aan het stichtingsbestuur CMW.

Wil jij die kartrekker zijn waar we met z’n allen zo trots op zijn? Of heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met centrummanager Yvette Akkermans via mail cmw@wijchenis.nl of bel naar 06-21542721.