Vanaf 1 juni groot terras op de Markt in Wijchen

Het marktplein zonder terrassen - Wijchen=

Vanaf 1 juni groot terras op de Markt in Wijchen

20-05-2020

De gemeente heeft toestemming gegeven aan horecaondernemers rondom de Markt om per 1 juni een groot terras op te bouwen. Uiteraard worden de no- dige coronamaatregelen getroffen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan een grote wens van de horeca in Wijchen.

“Horeca ondernemers beleven zware tijden. Daarom werken we als gemeente graag mee aan hun idee voor een groot terras. Uiteraard staat veiligheid voorop en dienen de ter- rassen te voldoen aan de meest actuele coronarichtlijnen”, aldus Nick Derks, wethouder economische zaken. Derks: “Als verdere tegemoetkoming aan de horeca rekenen we geen terrasbelasting voor de afgelopen drie maanden en niets extra voor de grotere ter- rassen. Andere horecaondernemers in Wijchen nodig ik uit om met hun ideeën te komen en in gesprek te gaan. Maatwerk is vaak mogelijk. Samen komen we tot een oplossing.”

Weekmarkt blijft

Al tientallen jaren levert de weekmarkt een bijdrage aan de dynamiek en de economie van Wijchen. Ook de belangen van de marktondernemers hebben we meegewogen. En daarom blijft de weekmarkt op donderdag op de Markt.

Geen fietsen parkeren op de Markt + Kromme Elleboog

Per 1 juni is het niet meer toegestaan fietsen te parkeren op de Markt. Ook voor de Kromme Elleboog geldt vanaf dan een fietsparkeerverbod. Om fietsers de mogelijkheid te geven hun fiets te stallen, komen er 70 extra permanente fietsbeugels in het centrum van Wijchen. Het grootste deel daarvan komt te staan aan de Oosterweg, Sterrebosweg en Aambeeld. Het weren van geparkeerde fietsen op de Markt moet zorgen voor duidelij- ke looproutes, betere inzet van hulpdiensten bij calamiteiten en snellere bevoorrading van winkels en kramen.

Toezicht, opbouw en evaluatie

De gemeente ziet scherp toe op het naleven van de aangepaste situatie op de Markt. Met een groep vertegenwoordigers van horeca- en marktondernemers, toezicht & handhaving, openbare werken en centrummanagement gaan we de uitdagingen aan om terrassen en markt op dezelfde plek te hebben. Voor iedereen is het een nieuwe situatie en dat vraagt om creatieve oplossingen. In oktober gaat de gemeente met be- trokkenen evalueren.