Overhandiging rapportage ‘Knelpuntenonderzoek’ aan burgemeester Hans Verheijen

Overhandiging knelpunten rapportage aan burgemeester Hans Verheijen - Wijchen=

Overhandiging rapportage ‘Knelpuntenonderzoek’ aan burgemeester Hans Verheijen

05-04-2018

Onlangs heeft het Centrum Management Wijchen een enquête gehouden onder de centrumondernemer. 136 van de 168 ondernemers in het kernwinkelgebied werden geïnterviewd over de knelpunten in het centrum.

De uitkomsten van deze interviews werden verwerkt in een adviesrapport, dat vandaag werd overhandigd door de (nieuwe) bestuursvoorzitter van het centrummanagement Pieter van Goor en centrummanager Piet Philipsen aan burgemeester Hans Verheijen.

Aanbevelingen die in dit rapport naar voren zijn gekomen:

  • Het weren van vracht-/bestelauto’s binnen een bepaald tijdsvenster gekoppeld aan het inrichten van laad- / losruimtes aan de rand van het kernwinkelgebied.
  • Het duidelijk communiceren dat het rijden met brommers en scooters niet is toegestaan en dit ook stevig handhaven.
  • Binnen een aangegeven tijdsvenster, bijvoorbeeld van 11.00 u – 18.00, en op andere drukke momenten tijdens koopavonden en evenementen, verbieden om te fietsen.
  • Het stallen van fietsen, scooters en brommers alleen toe te staan op aangegeven plaatsen. Maar dan wel enkele met camera’s bewaakte fietsenstallingen inrichten aan de rand van het kernwinkelgebied.
  • Het kerkplein, Elckerlycweg/Oosterweg, toevoegen aan het kernwinkelgebied zoals reeds eerder is voorgesteld.
  • Omwille van de veiligheid en bereikbaarheid onderzoeken of de weekmarkt in de toekomst elders gehouden kan worden.
  • Op korte termijn bekijken of het nog langer verantwoord is dat de doorgang van en naar de Spoorstraat, Kasteellaan en Touwslagersbaan nagenoeg geblokkeerd wordt.

Het gehele rapport kunt u hier vinden.

Mocht u inhoudelijk vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Piet Philipsen (centrummanager). Hij is te bereiken via mail cmw@wijchenis.nl of telefonisch 06-10517733.

  

Woensdagmiddag 11.45 uur op 4 april stonden er zes vrachtwagens/auto’s op de Markt.

De Markt komt vol te staan met fietsen, waardoor winkels lastig te bereiken zijn.